Browsing: USA

Veksten i amerikansk økonomi fortsetter, og reiselivsnæringen trekker snittet opp gjennom mer enn fem års sammenhengende vekst etter finanskrisen.

Fly

SAS opplever en økende etterspørsel på reiser til USA og Asia, og øker derfor antallet avganger til syv ukentlige fra Stockholm til Chicago, og syv ukentlige fra København til Shanghai.

Fly

Oslo Lufthavn er plukket ut som én av ti flyplasser globalt som kan få muligheten til å etablere «US Preclearance».