Browsing: Nytt om navn

Økt satsning på opplevelse- og kvalitetsbasert reiseliv er driveren for at Basecamp Explorer Spitsbergen nå henter nye ressurser inn i selskapets eierstruktur.