Statens innkjøpssenter, som er en del av anskaffelsesdivisjonen i DFØ (Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring), er en avdeling som er blant annet er ansvarlig for innkjøp av reisetjenester.

Annonse