Fly
0

PIA utestengt fra Europa

Pakistan International Airlines (PIA) får ikke lov å operere i EU de neste seks månedene, opplyser Easa, som er EUs byrå for flysikkerhet.

Hotell
0

Ny konsernsjef for BWH Hotel Group i Skandinavia

Johan Michelson er ansatt som ny konsernsjef for BWH Hotel Group i Skandinavia. Han etterfølger Johan Kukacka, som etter 17 år som konsernsjef nå skal fokusere på hotelloperatøren Sleepingfox Hotel Group, der han er deleier.

0

Lanserer statlig låneordning for refusjon av pakkereiser

I forslag til revidert nasjonalbudsjett la regjeringen frem en ny ordning som skal gi statlige subsidierte lån for pakkereisearrangørers refusjoner av pakkereiser og sammensatte arrangementer som skulle startet mellom 14. mars og 14. juni 2020.

TRAVEL NEWS DIGITAL MAGAZINE ARCHIVE