Browsing: Buss

Unibuss vil i tiden fremover ha fokus på optimal drift av selskapets store anbudskontrakter. Som et ledd i dette arbeidet er datterselskapet Unibuss Tur solgt til Oslobuss.

Go-Ahead Nordic kjøper opp busselskapet Flexbuss Sverige AB og etablerer seg med det på det nordiske bussmarkedet.