Browsing: Tog

Fly

Som et tiltak for å redusere karbonutslipp i den spanske regjeringens klimahandlingsplan for 2050, har regjeringen foreslått et forbud mot noen kortdistanse innenriksflyvninger der det finnes et alternativt togreise på mindre enn to og en halv time.

Antall togreiser i Norge økte med 18 prosent fra 2022 til 2023 og er nå på nivå med tiden før pandemien.

Den tyske fagforeningen for lokomotivførere varsler at den flere dager lange togstreiken skal avsluttes mandag morgen, tidligere enn planlagt.