Browsing: USA

Fly

For å møte den økende etterspørselen etter reiser til USA og Asia, utvider SAS flytilbudet og øker kapasiteten i sommerprogrammet.

Fly

Flyr har søkt det amerikanske transportdepartementet om tillatelse til å operere flygninger inn og ut av USA, for charter- og wetlease-flygninger fra vintersesongen 2023.