Browsing: Arne Sundt-Bjerck

Den gjeldende smittesituasjonen, både nasjonalt og i Norge, bidrar til at det er vanskelig å gjennomføre et arrangement som TravelMatch Norway.

Mulighetene for kjøperne til å registrere seg for deltagelse på TravelMatch 2022 åpnet tidlig i november, og mange aktører fra norske byråer, operatører, eventselskaper etc, har allerede registrert seg.

Det årlige reisebransje-treffet TravelMatch er tilbake i Oslo Kongressenter, med større interesse for arrangementet enn noensinne.

Fly

Det er stor interesse for fredagens TravelMatch på Telenor Arena. – Men vi savner fortsatt noen aktører, understreker prosjektleder Arne Sundt-Bjerck.