Støtter Store Norske-kjøp på Svalbard

Nærings- og fiskeridepartementet vil bidra med penger til Store Norskes kjøp av Hurtigrutens bygninger på Svalbard.

0

– Store Norske er en sentral aktør på Svalbard. Selskapet er allerede aktiv innenfor eiendomsforvaltning lokalt, og har næringseiendom som ett av flere satsingsområder. Kjøpet av disse bygningene passer godt inn i Store Norskes strategi, og vil styrke selskapet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Hoteller, boliger og næringslokaler
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) offentliggjorde i dag at de kjøper Hurtigruten Svalbards bygninger på Svalbard. Kjøpet inkluderer hoteller, boliger og næringslokaler. Partene inngår også en langsiktig avtale om at Hurtigruten skal stå for drift av hotellene.

Avtalen mellom Store Norske og Hurtigruten er inngått på kommersielle vilkår og transaksjonen skal gi en forretningsmessig avkastning. Nærings- og fiskeridepartementet har vurdert transaksjonen ved hjelp av finansiell og juridisk rådgiver.

Pris: 690 millioner kroner
Transaksjonen har en ramme på 690 millioner kroner, hvorav 105 millioner kroner er avhengig av at Hurtigruten oppnår sine vekst- og omsetningsmål for hotelldriften.

Nærings- og fiskeridepartementet vil bidra med finansiering på kommersielle vilkår, gjennom egenkapital til Store Norske (40 prosent av beløpet) og lån (60 prosent). NFDs tilslutning og bidrag gis med forbehold om samtykke fra Stortinget. Departementet vil legge frem saken for behandling i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Share.

About Author

Comments are closed.