Reisetrender fra BCD

Spår én prosent økning i flypriser og prisøkning på to til fire prosent på hotellrom første halvår 2018.

0

Flyprisene stiger langsomt i markeder med høyest etterspørsel, ifølge BCD Travel’s Industry Forecast for første halvår 2018. Samtidig ser det ut som om trenden med økte hotellpriser holder seg uforandret, hvor man spår en to til fire prosent økning ut året.

Etter at BCDs forecast for flypriser ble sluppet i september 2017, har prisene økt i en rekke markeder ifølge  2018 Industry Forecast. Forbedret økonomisk situasjon, mer reiseaktivitet og vekst i oljepriser har bidratt til å øke flyprisene.  Som et tilsvar til større etterspørsel og et mer begrenset tilbud, har BCD økt antatt oljepris fra 50 dollar til 60 dollar pr fat.

– Vår forecast for 2018 ser ut til å treffe bra. Flypriser på interkontinentale reiser vil øke litt mer enn hva vi antok, da den globale økonomien fortsetter å styrkes, sier Charuta Fadnis, BCD Travel’s senior director of research and analytics.

BCDs forecast går gjennom flyprisene på syv store markeder for regionale og interkontinentale flyreiser for både business- og økonomiklasse. I tillegg til dette tar de for seg gjennomsnittlige daglige hotellpriser og økonomisk vekst. Mer detaljerte halvårs-justeringer per marked er tilgjengelig her i oppdatert versjon. Rapporten som tidligere ble publisert av BCD sitt konsulentselskap Advito, blir nå produsert av BCD Travels Research & Intelligence Team.

Den oppdaterte BCD Travel 2018 Industry ser også nærmere på interessante trender som:

  • Hva vil tilleggsavgifter som følge av flyselskapets innsats for å redusere distribusjonskostnadene bety for den reisende?
  • Fordelene ved å integrere reise- og kostnadskontroll, og mulighetene for å utvide til andre aktiviteter i en end-to-end løsning.

Disrupsjon på flybilletter
Flyselskapene er ivrige etter å redusere distribusjonskostnadene og utvikle nye måter å markedsføre sine tilbud via egne kanaler. Noen av de ledende europeiske selskapene som Lufthansa, og to av IAG selskapene (British Airways og Iberia), har begynt å legge på avgifter på billetter som ikke er kjøpt direkte fra deres egne kanaler. Air France-KLM vil snart følge etter. Dette fører til økte priser for kunder som kjøper sine flybilletter fra tredjeparts kanaler som globale distribusjonssystemer (GDS). Rapporten beskriver virkningen denne utviklingen vil ha.

Reiser og utgifter: Reis lengre med en End-to-End tilnærming
Omtrent 60 prosent av selskapene som BCD har undersøkt, har brukt et online booking verktøy (OBT) og den samme andel har benyttet seg av et kostnads-håndteringssystem (EMS). Overraskende nok, færre enn en tredjedel av bedriftene benytter begge to. Ved å implementere et end-to-end system, reduserer man stresset på reisen, samtidig som man effektiviserer reiseprogrammet. Løsningen gir både muligheter og fordeler.

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.