Norske turister er dypt savnet

Ikke bare handelsstanden, men også den svenske turistnæringen har fått merke en umiddelbar stopp i tilreisende nordmenn. I 2020 falt de norske gjestedøgnene i region Vest-Sverige med hele 84 prosent.

0

Vest-Sverige har lenge vært den største og mest populære utenlandsdestinasjonen for ferierende nordmenn. I 2019 sto nordmenn for totalt 480 500 gjestedøgn på hotell og vandrerhjem, noe som utgjorde 25,5 prosent – eller hver fjerde utenlandsturist i regionen. Regner man med campingturistene, var tallet over 1,2 millioner gjestedøgn.

Etter at Covid-året 2020 ble avsluttet, kunne man konkludere med en tilbakegang på hele 84 prosent fra 2019. Norske campingdøgn falt isolert sett med over 91 prosent. De økonomiske tapene for næringen er ansett som betydelige i denne perioden.

Adm. dir. i Turistrådet Vest-Sverige, Fredrik Lindén, representerer reiselivsnæringen i Bohuslän, Dalsland, Västergötland og Göteborg. Han er nå glad for at norske myndigheter ser på muligheten for karantenefri grensepassering for alle COVID-vaksinerte fra juli måned.

Adm. dir. i Turistrådet Vest-Sverige, Fredrik Lindén.

–  At Covid har stoppet nordmenn fra å feriere i regionen utgjør selvsagt en stor utfordring for den lokale turistnæringen. Norske turister er dypt savnet, og vi håper nå på en snarlig men forsvarlig åpning av grensen, sier Lindén.

Lindén mener at en rask normalisering av turismen fra Norge er avhengig av trygge rammer.

– Mange nordmenn er naturlig nok mer skeptiske til utenlandsferier enn tidligere på grunn av COVID. I Vest-Sverige har vi lenge jobbet tett med reiselivsnæringen for å sikre nødvendig kompetanse og gode rutiner, slik at bedriftene i regionen er klare for å ta imot nordmenn på en trygg måte når grensene snart «åpner». Dette handler selvsagt ikke bare om vaksinering og tillatelser – men om å skape tillit, sier Lindén.

Ferietilbudet må tilrettelegges
Når grensene mellom Norge og Sverige åpnes for turisme, må det tilrettelegges for de tidsriktige ferieopplevelsene, sier Fredrik Lindén.

– Skal man fange interessen til norske utenlandsferierende, må man klare å tilrettelegge for tidsriktige og trygge opplevelser. I år handler dette blant annet om å tilby flere aktivitets- og friluftskonsepter, så som kystnær vandring, sykling eller skjærgårdsopplevelser. Samtidig øker vi innsatsen rundt bærekraft, unik overnatting og lokale matopplevelser.

– Nærturisme vil bare bli enda viktigere etter Covid, noe regionen må og skal legge til rette for, sier Lindén.

– Nå gleder vi oss til å få de norske gjestene tilbake, enten det skjer til sommeren eller høsten, avslutter adm. dir. i Turistrådet Vest-Sverige, Fredrik Lindén.

Share.

About Author

Comments are closed.