Lanserer Travel IQ for reiselivet

En rekke erfarne profiler fra reiselivet lanserer nå kompetansehuset Travel IQ Nordic, som skal bistå reiselivskunder med ulike prosesser i Norge og Norden.

0

– Prosessen med å samle de beste kreftene innen reiselivet i et konsulentselskap med nordisk profil startet allerede før pandemien traff oss, men behovet i markedet har selvsagt økt betraktelig etter at permitteringer, oppsigelser og nedleggelser har tømt både selskaper og organisasjoner for kompetanse og kapasitet. At behovet er der, fikk vi raskt bekreftet ved at vi fikk våre første oppdrag allerede før selskapet var formelt etablert, sier Jan Henrik Ulvatne, managing partner i Travel IQ Nordic.

– Som konsulentselskap er vi i vår form unike, fordi vi er spisset inn mot reiselivssektoren. Våre partnere besitter seniorkompetanse innen ulike deler av reiselivet, og fordi vi mener det er viktig å ha forståelse av hele verdikjeden dekker vi både ferie og fritid, forretningsreiser og møter og events (MICE).

I tiden fremover vil mange reiselivsbedrifter og -organisasjoner måtte omstille seg og tenke nytt for å møte morgendagens marked. Travel IQ er allerede godt i gang med å bistå aktører med dette, og ser for seg at behovet for tilført kompetanse i omstillingsprosesser bare vil øke.

MANAGING PARTNER: Jan Henrik Ulvatne er satt til å lede partnerskapet som utgjør Travel IQ Nordic.

Nordiske ambisjoner
Travel IQ Nordic er stiftet av syv norske partnere, men vil raskt etablere seg med partnere også i Sverige, Danmark, Finland og Island.

– Mange av våre kunder vil ha behov for bistand i prosesser som ikke bare har nasjonal, men også nordisk fokus. Derfor er det viktig for oss å kunne tilby bistand og kompetanse som også strekker seg over landegrensene, sier Ulvatne, som legger til at de allerede er godt i gang med å etablere et nordisk nettverk.

Felles for partnerne i Travel IQ Nordic er at de alle er operative i ulike posisjoner i reiselivet, både i Norge og Norden.

– Det betyr at vi hele tiden måler både temperatur og puls på reiselivet gjennom vår faktiske tilstedeværelse. Vi kjenner utfordringene reiselivet står overfor, og vet hvor skoen trykker og behovene finnes. Det innebærer at vi kan jobbe innenfra og ut, hands on, og ikke sitte på utsiden og synse noe i lange konsulentrapporter som havner i en skuff fordi kunden ikke har verken kompetanse, tid eller råd til å implementere alle rapportens bullet-points.

Logisk og tidsriktig
Travel IQ Nordic har allerede etablert et sterkt lag med partnere og assosierte som kan tilby sin kompetanse innen destinasjons- og innholdsmarkedsføring, representasjon, Corporate Travel Management, bransjeanalyse og flere områder innen reiselivet.

– Vi ser også at forretningsreise-markedet vil endre seg, og at mange bedrifter vil mangle interne ressurser til å håndtere dette området. De vil ha enda større behov for hjelp enten det gjelder innkjøp av reisetjenester, intern tilrettelegging eller reisesikkerhet, sier Ulvatne.

En av partnerne som har valgt å gå inn i Travel IQ Nordic er Hilde Charlotte Solheim, som har bred erfaring fra både NHO og Virke, i tillegg til styreverv i en rekke reiselivsbedrifter.

MED PÅ LAGET: Hilde Charlotte Solheim har bred erfaring fra norsk reiseliv, og går inn som partner i Travel IQ Nordic.

– Frem til nå har jeg takket nei til å gå inn i konsulentselskaper, men tanken bak Travel IQ Nordic er både logisk og tidsriktig, sier Solheim.

– I tillegg er idéen med et kompetansehus der vi deler av våre respektive erfaringer og tilfører hverandre kunnskap veldig riktig. Jeg har stor tro på at vi kommer til å lykkes med konseptet, avslutter hun.


(Vi gjør oppmerksom på at Tom Andersson og David Kurtz er aksjonærer i Travel News Media.)

Share.

About Author

Comments are closed.

Translate »