Browsing: Star Tour

En av oppskriftene til at Star Tour og TUI har skyflet inn penger de siste årene, er at de eier mange av flyene de benytter. Nå er hele 60 nye Boeing 737 Max kjøpt inn – en avtale listepriset til 35 milliarder kroner.