Browsing: pengebruk

Mer enn hver fjerde nordmann har et høyere feriebudsjett i år enn i fjor. Norske turister vil trolig bruke hele 59 milliarder NOK på utenlandsferier i 2014.