Browsing: Øyvind Hasaas

Fly

Avinor Oslo lufthavn har utarbeidet et konsept for implementering av en eventuell tredje rullebane som sørger for at de negative konsekvensene for nærområdet minimeres.

Fly

November-statistikken til Flightstats viser at Oslo Lufthavn er den punktligste flyplassen i Europa i kategorien «store lufthavner».

Fly

En økning på 2,7 prosent i fjor til tross – Avinor forventer en utflating og noen steder en svak reduksjon i antallet passasjerer i 2015