Browsing: Dag Falk-Petersen

Fly

Avinor har igangsatt et arbeid for å redusere kostnadene og styrke konkuranseevnen. Omstillingen skal gi 600 millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader fra og med 2018.

Fly

En økning på 2,7 prosent i fjor til tross – Avinor forventer en utflating og noen steder en svak reduksjon i antallet passasjerer i 2015

Fly

Nic. Nilsen, flyplassdirektør ved Oslo Lufthavn Gardermoen, varsler at han vil trekke seg i starten av neste år etter 15 år som flyplass-sjef.