Browsing: Astrid Bergmål

Høstferien kan bli den første ferien på lenge der nordmenn flest kan reise utenlands uten karantenekrav, håper Virke Reiseliv. Det er gode nyheter for mange.

Totalt svarer kun 22 prosent blant de som planlegger sommerferie at de sannsynligvis vil tilbringe den i utlandet om norske myndigheter ikke lengre fraråder reiser i Norge eller til utlandet.

73 prosent tror reiseaktiviteten i ferien deres i 2021 vil påvirkes av koronasituasjonen, og kun 16 prosent av oss planlegger å ta vinterferie i år. Det er en nedgang på 7 prosentpoeng sammenlignet med 2020.