Skuffende statsbudsjett for reiselivet

– Den avtroppende regjeringen lar reiselivet i stikken med sitt forslag til statsbudsjett, mener Virke Reiselivs Astrid Bergmål.

0

Solberg-regjeringen har lagt frem sitt siste forslag til statsbudsjett, og Astrid Bergmål, direktør for Virke Reiseliv, er ikke imponert over viljen til å stimulere et norsk reiseliv med behov for ekstra drahjelp etter koronapandemien.

– For det første velger de å ikke videreføre ordningen med lavmoms for reiselivet, som ville vært en effektiv måte å hjelpe store deler av bransjen som virkelig trenger drahjelp nå, sier hun.

– Videre velger de å putte hele reiselivsstrategien som regjeringen bestilte fra Innovasjon Norge i skuffen, og bevilger kun fattige to millioner til et digitalt forprosjekt for økt deling av data. Dette er bare ikke godt nok, og det skjer etter at Nybø har skrytt av strategien som ble lagt frem tidligere i år. At de så ikke velger å følge den opp, er intet mindre enn en klar nedprioritering av næringen som har et potensiale til å øke antallet arbeidsplasser med 40 000 og gi landet 20 milliarder i økte eksportinntekter innen 2030.

Astrid Bergmål og Virke Reiseliv er skuffet over dagens forslag, men mer optimistiske med hensyn til hva den kommende regjeringen vil foreta seg.

– Senterpartiet har programfestet varig lavmoms for reiselivet, og Arbeiderpartiet har kommet med løfter om å få på plass en plan for reiselivet som bygger på strategien fra Innovasjon Norge.

. Nå håper vi på at Støre-regjeringen vil gjøre det som er lovet, vise større forståelse for reiselivets behov og handle deretter, avslutter Astrid Bergmål.

Share.

About Author

Comments are closed.

Translate »