Visit Elverum-Regionen inngår intensjonsavtale med Visit Innlandet

Mål om felles organisasjon innen 1 januar 2022.

0

– Reiselivet står midt i sin største krise da er det viktigere enn noen gang at man utvikler samarbeidet for å sikre reiselivsaktørene best mulig kompetanse i kampen om gjestene, sier styreleder Ida Dyreng i Visit Elverum-Regionen og reiselivssjef Arne-Jørgen Skurdal i Visit Innlandet.

– Med den nye fylkesstrukturen hvor blant annet grensene mellom Hedmark og Oppland er visket ut, og med en stadig bedre i infrastruktur så er mulighetene for økt samhandling betydelig forbedret. Dette åpner også opp gode muligheter for pakketering på tvers av kommunegrenser – grenser som gjestene ikke tenker over, sier Skurdal.

– Avtalen som nå er inngått svarer godt opp Innlandet Fylkeskommune sitt styringsdokument for reiseliv så dette føler vi absolutt har vært en god prosess, sier Dyreng og Skurdal.

– Dermed passer det bra å bli en del av Visit Innlandet som er et mye større fellesskap enn det vi har vært en del av tidligere, sier Visit Elverum-Regionens styreleder Ida Dyreng.

– Det er viktig for oss å sikre oss bredere kompetanse, samtidig som Ingvild Haugbråten tar med seg viktig og ny kompetanse inn i Visit Innlandet.

– Vi er glade for at styret i Visit Elverum-Regionen anerkjenner den kompetansen som ligger hos de ansatte i Visit Innlandet og vi ser frem til å videreutvikle reiselivet i årene fremover, sier Skurdal som også fremhever en veldig god prosess frem til at man nå har inngått en intensjonsavtale.

– Det er viktig at begge organisasjonene kan ivareta næringslivets interesser i en krevende tid og vi er derfor ekstra glade for at man kunnet enes om en intensjonsavtale og videre samarbeid relativt raskt.

Partene mener at formelt samarbeid og med en felles organisasjon er veien å gå for å oppnå mest effekt for de midlene man har til rådighet. Kravene til destinasjonsselskapene blir stadig høyere, og det er derfor viktig at de kan svare ut en rekke tjenester for næringsaktørene. Dette kan være kunnskap om

  • Marked, kundeinnsikt og analyse
  • Digital markedsføring og digital kommunikasjon med medlemmer, markedet, lokalbefolkning og deltidsinnbyggere.
  • Innovasjon, omstilling og produktutvikling
  • Destinasjonsutvikling
  • Være en aktiv samarbeidspart lokalt, regionalt og nasjonalt (kommune, fylkeskommune Visit Osloregionen og Visit Norway)

– Målet for en sammenslåing er ønsket om at vi rigger oss for morgensdagens reiseliv gjennom gjensidig oppfølging og utvikling av reiselivet i regionen, fortsetter Skurdal og Dyreng.

– Som en del av avtalen er det ønskelig at man allerede i 2021 starter opp flere prosjekter sammen.  Visit Elverum-Regionen vil allerede før sommeren bli inkludert i Visit Innlandet sitt pågående arbeid med å bli merket som Bærekraftig destinasjon i regi av Innovasjon Norge, fortsetter Dyreng.

– Her har vi ingen tid å miste, og vi opplever at det er et betydelig større fokus og en forventning i bransjen at man er sitt ansvar bevisst. Videre skal Visit Innlandet sin innholdsprodusent sørge for at både foto og filmopptak blir gjort i sommer slik at man fra 2022 har et godt utgangspunkt for synliggjøring av næringsaktørene og regionen.

– Samtidig er det svært viktig å dyrke den lokale identiteten gjennom å ha lokale ansatte i de ulike regionene. Her vil Ingvild Haugbråten fortsatt være næringens kontaktperson lokalt i Elverumsregionen samtidig som at hun får 6 nye kollegaer, forteller reiselivssjef Arne Jørgen Skurdal i Visit Innlandet.

– Vi håper også at andre regioner som ligger som en perlesnor nord for Oslo vil knytte seg til samarbeidet etter hvert avslutter reiselivssjef Arne-Jørgen Skurdal i Visit Innlandet.

Share.

About Author

Comments are closed.