– Veksten flater ut

Det går mot en utflating i turisttrafikken. Foreløpige beregninger i regi av interesse-organisasjonen Norsk Reiseliv viser nemlig at mens veksten fra utlandet i år blir på rundt to prosent blir det trolig tilbakegang i den innenlandske trafikken.

0

– Det gledelige er at vi har klart å opprettholde nivået fra rekordåret 2016 i et tøft internasjonalt marked, med regioner som fortsatt kan vise til god vekst og det ikke bare i høgsesong, sier direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv, i en pressemelding.

Gledelig fra Kina

– Vi ser også at reiselivsnæringen har klart å ta ut høyere priser enn i de foregående årene. I det samfunnsøkonomiske bildet er reiseliv en stadig viktigere bidragsyter til lokal verdiskaping og en viktig næring som skaper arbeidsplasser over hele landet med betydelig skatteeffekt og integrering av arbeidstakere med ulik etnisk bakgrunn.

Ifølge Tuftin er det likevel fortsatt langt igjen før næringen som sådan er lønnsom. Med en beleggsprosent for norske hoteller på 54,4 prosent i 2016 (Statistikknett/Horwath HTL), står vel halvparten av norske hotellrom tomme året sett under ett, og det var ikke vesentlige forbedringer i 2017. Mens reiselivsbedriftene i de største byene og sentrale turistregioner som Vestlandet og Nord-Norge fortsatt har vekst og et brukbart belegg også utenom høgsesong, er det snakk om utflating og nedgang spesielt i distriktene. Reiselivsnæringen som helhet sliter også med lav lønnsomhet.

Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

Alt er dog ikke helsvart, mener Tuftin. Turismen fra Kina fortsetter å øke, og det er potensiale for lønnsom utvikling nå som vi står friere til å markedsføre og selge Norge som reisemål inn mot betalingsdyktige kinesiske målgrupper.

Veksten fra Kina har vært betydelig. Fra 46.000 gjestedøgn i 2008 ender vi trolig opp med i størrelsesorden 480 000 gjestedøgn i 2017. Det hele 940 prosent økning for perioden 2008/2017.

I tillegg til Kina er det snakk om meget god vekst både i antall gjestedøgn og inntjening på besøkende fra Sør-Korea, Taiwan og det øvrige Sørøst-Asia, selv om volumet er noe mindre, sier Tuftin.

I prosent har ikke økningen fra USA vært like imponerende, men USA ble vinneren i 2017 med en vekst til og med oktober på 32 prosent i forhold til 2016. Fremskrevet for november og desember 2017 ser det ut til at antall gjestedøgn fra USA ender på i størrelsesorden 650 000, som er en økning på vel 150 000 gjestedøgn fra 2016, og 305 000 gjestedøgn fra 2008, som er en økning på 110 prosent for perioden 2008/2017.

Årsaken til dette er blant annet at Norge har fått svært god hjelp av en svak norsk kronekurs i forhold til amerikanske dollar, samtidig som det har vært en betydelig økning i direkte flyruter og flykapasitet mellom USA og Norge, med gode priser fra stadig flere sentrale amerikanske byer.

– Det blir tøffere

Det har i tillegg vært gjennomført et aktivt og målrettet markeds- og pressearbeid av Innovasjon Norge i nært samarbeid med norsk reiselivsnæring, samtidig som det heldige samarbeidet med Disney om markedsføringen av Disney filmen Frost (Frozen)  i 2013/14 har vært med på å styrke interessen for Norge som reisemål innenfor nye kundegrupper.

– Amerikanske turister er også en lønnsom gruppe som både blir lenge i Norge og som har et høyt forbruk i reiselivsnæringen, sier Tuftin, som var sentral i kampanjen knyttet til Frost.

Også fra viktige markeder som Tyskland, Nederland, Frankrike, Spania og Italia var det vekst i 2017, og også fra Russland var det en god økning.

Brasil fikk en dobling i forhold til 2016, riktignok med små volumer, men dette er et marked som har vist god interesse for Norge som reisemål de seneste årene og som kjennetegnes ved høyt forbruk.

Samtidig ble det en nedgang fra viktige volummarkeder som Sverige, Danmark og Storbritannia sammenlignet med 2016.

– Om veksten fra viktige markeder også gjenspeiler økt fortjeneste for reiselivsnæringen i 2018 gjenstår å se, spesielt med bakgrunn i økningen i moms på reiselivstjenester fra 10 til 12 prosent, i tillegg til utsikter for en styrket norsk kronekurs i 2018, fortsetter Tuftin.

– Dette vil være med på å øke kostnadene og prisene, som igjen vil gi utslag på bedriftenes bunnlinje.

Det som ifølge den erfarne reiselivsmannen er helt sikkert er at den internasjonale konkurransen blir stadig tøffere.

– Skal vi lykkes innenfor reiselivet må vi tilby opplevelser som er tilpasset lavsesong og vi må sikre bærekraftig vekst hvor lønnsomhet vektlegges fremfor volum, avslutter direktøren Norsk Reiseliv.

 

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.