Reiselivsledere starter rådgivermiljø

Det er tre erfarne ledere fra norsk nærings- og reiseliv som går sammen for å etablere BBH Breen Bricaud Holst-Hansen AS.

0

Øivind Breen, Cyril Bricaud og Knut Harald Marius Holst-Hansen representerer faglig tyngde og mange års fartstid fra destinasjonsutvikling, reiselivsledelse, konseptutvikling, drift og markedsføring.

På et tidspunkt der den aller viktigste utfordring i bransjen er å unngå avviklinger og beholde virksomheter, er BBH bare opptatt av tiden etter corona. «Vi vet at vår sammensetning som team er unik og vet at vi kan bidra til å ta ut det potensialet norsk reiseliv har», sier managing partner Cyril Bricaud.

Digitalisering og distribusjon
Alle lesere av Travel News vet at reiselivsbransjen lider, men samtidig vil få bransjer møte en mer brå oppgang.

– Det er kritisk nødvendig å være klar når de reisende er tilbake. Å sikre at vi er klare når det plutselig løsner igjen», sier Bricaud, og peker på flere offensive oppgaver som bør angripes nå mens driften ligger stille. Eksempler er digitalisering av kundereisen og bruk av digitale løsninger for å sikre en bredere og mer effektiv distribusjon internasjonalt. BBH innehar betydelig kompetanse fra prosjekter med digitalisering, effektivisering og internasjonal distribusjon.

Verdensledende i opplevelsesturisme
– Vi er et kompetansemiljø spesialisert mot opplevelses-turisme og det bør være Norge sin naturlige, ledende, internasjonale posisjon, sier Knut Harald Marius Holst-Hansen.

Han mener BBH er et rådgivermiljø med særlig erfaring fra å utvikle og drifte det Norge har alle forutsetninger for å være ledende i verden på; opplevelsesturisme. Holst-Hansen nevner også konseptuell tilnærming til geografiske områder, samarbeidsmodeller, destinasjoner og resort-tenking.

Merkevaren Norge kan være styrket, men samtidig svekket
– Vi frykter reiselivet blir satt mange tiår tilbake dersom denne vanskelige tiden bare resulterer i nødvendige tiltak for å overleve. Vi er redd for å se tapt kompetanse og at det gjenoppstår ideer om drift og kvalitet som tilhører et ressursfattig reiseliv, sier Øivind Breen.

Han nevner tre forhold som eksempler. Det positive er at Norge som reisemål er styrket gjennom å representere verdier verden vil etterspørre. Men samtidig kan Norge være svekket fordi markedet som har prioritert oss som reisemål har endret seg i coronatiden. Det tredje er faren for at vi er så skadeskutt at vi ikke klarer å levere en kundereise med god nok kvalitet. BBH fokuserer på innhold i kommunikasjon og påvirkning under hele kundereisen, men like mye på humankapitalen – på rekruttering, opplæring, kompetanseutvikling og kvalitetssikring av leveransene.

Share.

About Author

Comments are closed.

Translate »