Norske hoteller økte med én milliard

Aldri har landets hoteller tjent mer penger. Totalt økte losjiinntektene i fjor med nesten én milliard kroner.

0

Norsk Hotellrådgivnings ferske markedsrapport for hotellåret 2017 viser at landets hoteller hadde samlede losjiinntekter på hele 14,7 milliarder kroner. Det er en økning på én milliard fra 2016. Da var de samlede losjiinntektene var på 13.742 millioner kroner.

Lønnsomt i Oslo

Tallene for hele 2017 viser rekordnoteringer for alle nøkkeltall. REVPAR er opp med drøye 7,5 prosent i 2017 i forhold til 2016 og losjiinntektene gikk opp med syv prosent.

– Årets belegg er det nest beste i historien, sier Olaf Vangstein i Norsk Hotellrådgivning i en kommentar til tallene.

I rapporten viser han til SSB-tall helt tilbake til 1986. Der kommer det frem at det beste året så langt har vært 2007 og at beleggsprosenten den gang var på 56,8 prosent. Årets belegg endte på 56 prosent – det nest beste i historien. Det dårligste året var for øvrig 1990 med et samlet belegg på 46,8 prosent.

For Oslos hoteller ble fjoråret er svært godt år, med flere rekordtall. Ifølge Norsk Hotellrådgivning er det første gang i historien at oppnådde priser på årsbasis har kommer over tusenlappen, og det er også første gang at REVPAR har passert 740 kroner. REVPAR er for øvrig opp med 11,8 prosent fra 2016.

Belegget for året som helhet var på solide 73,1 prosent. Høyere har det ikke vært siden 2008. Da var oppnådd belegg på nøyaktig det samme, men da var det også 19 færre hoteller i hovedstaden og cirka 3600 færre rom.

I samme periode har også losjiinntektene økt med hele 1,1 milliarder kroner.

– Det var betydelig mer lønnsomt å drive hotell i Oslo i 2017 enn før kjedenes inntog i Oslo, konkluderer Vangstein.

Stavanger og Bergen

I Stavanger har man imidlertid et stykke å gå. Belegget ble på 54,5 prosent, som er opp fra både 2015 og 2016, men langt unna både 2008 og 2013, da oppnådd belegg ble henholdsvis 71,2 og 67,2 prosent.

– Oppnådde priser i Stavanger i 2017 har ikke vært så lavt noen gang siden et og annet år før 2006. REVPAR har en oppgang på syv prosent siden 2016, men er likevel det nest svakeste år siden før 2006. Det er mulig at nedturen har stoppet opp, ja at trenden er snudd, men det er lang vei opp til gamle høyder, skriver Vangstein i rapporten.

I Bergen har belegget falt mye de siste årene som følge av betydelig ny kapasitet. Ifølge Norsk Hotellrådgivning har beleggsprosenten falt med hele 33,5 prosent siden 2013.

– Prisene og REVPAR har også falt, slik at Bergen nå fremstår som en by med en svak markedsutvikling, sier Vangstein.

Han viser likevel til at det i desember ble solgt rekordmange rom og at det kun én gang tidligere har blitt solgt mer enn 65 000 rom i desember.

Når det gjelder året under ett er det oppgang i oppnådde priser, men beleggsprosenten faller naturlignok på grunn av den store økningen i kapasiteten. Totalt for året endte belegget på 61,9 prosent. I 2013 var tilsvarende tall 72,7 prosent.

Gull til Tromsø

I Trondheim ble det i desember fremgang på alle nøkkeltall. Det er også rekordnotering for alle nøkkeltallene sammenlignet med 2008. Vangstein heller litt malurt i begeret.

– At 825 kroner i gjennomsnittlig oppnådd pris per solgte rom er rekordnotering viser vel med tydelighet at byens hotelldirektører og revenue managers har en jobb å gjøre for å få opp prisnivået og dermed også nivået på REVPAR, sier Vangstein i rapporten.

Samlet belegg for året ble 66,7 prosent, noe som er betydelig opp fra foregående år. Dette skyldes imidlertid at kapasiteten har gått ned blant annet på grunn av at Britannia er under renovering.

I Bodø ble 2017 er rekordår både når det gjelder solgte romdøgn og omsetning. Solgte romdøgn gikk opp med 5,6 prosent siden 2016 og omsetningen fikk en økning på 8,2 prosent. Samlet endte belegget på 67,1 prosent, noe som er svært bra, men ikke rekord. Rekorden ble oppnådd i 2012 da belegget endte på 68,6 prosent.

Vinneren i hotellmarkedet er Tromsø. Alle nøkkeltall i 2017 er rekordnotering for markedet i byen.

– Omsetningen er opp med nesten 12 prosent fra 2016, og fra 2008 er stigningen nesten 75 prosent, skriver Vangstein.

I løpet av de ti siste årene har byen hatt en økning i antall solgte rom med 56 prosent. Samlet hadde byen i 2017 et belegg på 71 prosent, losjiinntekter på 461 millioner kroner og en REVPAR på 636, noe som er sterkt. For desember topper byen statistikken både når det gjelder oppnådde priser, REVPAR og belegg. Den topper også når det gjelder utviklingen i oppnådde priser.

– Det er klart at Tromsø er gullmedaljevinneren, konkluderer Vangstein.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.