Janne hjelper forsinkede passasjerer

Den tidligere SAS-sjefen Janne Carlzon har gått inn som deleier i forbrukerrett-bedriften Ifdelayed, som hjelper passasjerer med å få erstatning fra flyselskapene ved forsinkelser.

0

En passasjer har ifølge en EU-lov fra 2004 rett til en kompensasjon på mellom 250 og 600 euro per person ved forsinkelse som varer over tre timer, innstilt fly eller nektet boarding – med visse unntak. En del flyselskaper, deriblant SAS, tar ansvar og følger reglene. Men majoriteten gjør det ikke, og Ifdelayed har derfor skapt en tjeneste som hjelper passasjerene med å kreve kompensasjon. Hittil har de kunnet betale ut till sammen 90 millioner kroner i erstatning til over 20 000 uheldige passasjerer.

Tjenesten er først og fremst til for de som ikke kan eller har tid til selv å forfølge sine krav, men den kan også vise seg lønnsom for flyselskapene.

– Det handler tross alt om en lov, og flyselskapenes passasjerer bør kunne stole på at de får den erstatningen de er berettiget til om problemer skulle oppstå under reisen. Men den prosessen som settes i gang når et krav om erstatning kommer inn er kostbar, og kan til og med bli dyrere enn selve erstatningen. Derfor ligger det også i flyselskapenes interesse at det går smidig, og om våre rutiner letter arbeidet kan vi også hjelpe dem med å spare penger, sier Janne Carlzon.

I neste runde kan samarbeidet eventuelt utvides slik at den rammede passasjeren kan tilbys en høyere erstatning om den knyttes til et spesifikt flyselskap i form av vouchers eller poeng, i stedet for kontanter.

– Da ville forsinkelses-kompensasjonen bli en investering i fremtidig omsetning og gi flyselskapet en ny sjanse til å bygge en god relasjon til passasjeren. Det burde være et konkurransefortrinn å gi god service også på dette området, og jeg håper at jeg, med min bakgrunn innen luftfart, kan være et bindeledd som bidrar med kunnskap og tillit, sier Janne Carlzon.

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.