Norwegian tar Braathens-bygget

Norwegians tilholdssted vil fra 1. april være i Oksenøyveien 3, det tidligere Braathens-bygget.

0

– Dette er hensiktsmessige lokaler og vi får leie bygget til markedsmessig gode betingelser. Norwegians styre har lagt vekt på at flyselskapet skal investere i fly og ikke i eiendom. Derfor inngår vi en langsiktig leiekontakt, sier styremedlem Ola Krohn-Fagervoll i Norwegian.

 

Avtalen kommer i stand etter at HBK Invest har inngått avtale med Norwegian Property Holding om kjøp av eierselskapet Fornebu Næringseiendom 1. Leiekontrakten er behandlet i Norwegians styre. Styreleder Bjørn Kise og administrerende direktør Bjørn Kjos, som begge har eierinteresser i HBK Invest, har fratrådt ved behandlingen av saken.

 

Ettersom HBK Invest AS er aksjonær i Norwegian har styret valgt å innhente to uavhengige vurderinger av leiekontrakten. Disse vurderingene konkluderer med at leiekontakten og det avtalte leienivå er på vanlige markedsmessige betingelser. Norwegian har i tillegg fått en opsjon til å kjøpe eiendommen.

 

Kontraktens varighet er ti år med rett til fem års forlengelse. Pris per kvadratmeter kontor er avtalt til 1300 kroner. Det er om lag samme kvadratmeterpris som Norwegian i dag betaler.

 

Norwegian har med sin raske vekst lenge hatt behov for større lokaler. Det er et artig poeng at flyselskapet har mange tidligere Braathens-ansatte blant medarbeiderne. De kan nå flytte tilbake til sin tidligere adresse.

 

Skrevet av Stein Arild Iglebæk 24.02.2010 klokken 09.35

Share.

About Author

Comments are closed.