Nasjonalt bookingsystem neste år

Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge fortalte på NHO Reiselivs landsmøte i forrige uke at den nye nasjonale bookingløsningen er planlagt lansert i første kvartal i 2011.

0

– Kundene oppholder seg på nettet. Derfor er det viktig å være der de er, når de er der. Planen er at det skal lanseres i første kvartal neste år. I løpet av høsten vil systemet være klart for testing, sier Per-Arne Tuftin.

 

Ifølge Tuftin må destinasjonene ha online booking-løsninger levert fra City Break, TellusGuestMaker, Restech eller Visbook, som alle skal ha konnektorer til Nasjonal Booking Switch (NBS) for å kunne benytte systemet.

 

– Bedriftene må enten være tilknyttet en nasjonal bedrift (transport/kjede) eller være bookbar gjennom et destinasjonsselskap med online bookingløsning fra de fire nevnte leverandørene. Bedrifter som har andre bookingløsninger må be egen IT-leverandør ta kontakt med BIT Reiseliv angående mulighetene for en konnektor til Nasjonal Booking Switch, forklarer Tuftin.

 

Bedrifter og destinasjoner betaler ikke for den tekniske tilknytningen til VisitNorway. Utover eksisterende samarbeidsavtaler mellom bedrift og destinasjon, betaler bedriftene kun en transaksjonsavgift per produkt som bookes gjennom switchen. For bedrifter og destinasjoner som ønsker hele/deler av innholdet på egen portal må eventuelle kostnader for tilpasninger mellom egen portal og switchen påregnes.

 

Når utviklingsprosjektet Nasjonal Booking Switch (NBS) avsluttes, vil løsningen lanseres på VisitNorway i løpet av første kvartal 2011 i regi av selskapet BookNorway. Book Norway skal eies av reiselivsnæringen slik Forum for Reiseliv forutsatte i sitt forprosjekt som ble avsluttet i 2008.

 

Skrevet av Stein Arild Iglebæk 03.05.2010 klokken 14.55

Share.

About Author

Comments are closed.