Bank Norwegian lander overskudd

Forbindelsen til reiseliv er tynn, men vi noterer likevel at Bank Norwegian i fjor fikk et overskudd etter skatt på 6,2 millioner kroner.

0

I en melding fra selskapet heter det at den underliggende bankdriften viser en svært positiv utvikling. Utlånsvekst, økte netto renteinntekter og lavere kostnader gjør at banken rapporterer et større overskudd enn opprinnelig forventet. Selskapet endte med et resultat etter skatt for fjerde kvartal 2009 på 6,2 millioner kroner.

Bank Norwegian skal være en nettbank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende e-handelsløsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.

 

Bank Norwegian startet driften 19. november 2007. Banken har ved utgangen av det andre driftsåret en kundemasse på rundt 76 000 personer, fordelt på 10 000 lånekunder, 27 000 innskuddskunder og 39 000 ”Norwegian Reward”-kunder.

 

– Vi har lagt et godt år bak oss, og er meget tilfreds med utviklingen. I tillegg har vi lagt et solid fundament for økt vekst i 2010, sier administrerende direktør Erik Jensen.

Kapitaldekningen utgjorde ved utløpet av 2009 15 prosent for konsernet og 15,9 prosent for banken. Bank Norwegian tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert gjennom internett. Banken tilbyr også ”Norwegian Reward”, et kombinert Visa kredittkort og fordelskort for flyselskapet Norwegian.

 

Skrevet av Stein Arild Iglebæk 08.03.2010 klokken 09.25

Share.

About Author

Comments are closed.