Flyr i rute for neste fase

Men Flyrs første kvartal med full drift var preget av oppstart og investeringer i ekspansjon, og av lavere etterspørsel fra kunder enn forventet på grunn av covid-19.

0

Etter gjenåpningen av samfunnet i september har etterspørselen og inntektene økt betydelig mot slutten av kvartalet. Tilbakemeldingene fra kundene har ifølge selskapet vært svært gode.

Høydepunkter
• Sterk vekst i etterspørsel og bedre synlighet etter full gjenåpning av samfunnet i slutten av september, noe som førte til en fyllingsgrad på 61% i oktober

• Fleksibel organisasjon som gjør det mulig å ha en smidig tilnærming til rutestyring

• Kontinuerlig utvidelse av rutetilbudet, konsentrert rundt internasjonale fritidsruter som har vist seg å ha stor etterspørsel

• Implementering av en moderne IT-plattform som gir en sømløs kundereise og høy kostnadseffektivitet

• Bransjeledende på kundetilfredshet

• Flyordre på plass for å bygge en effektiv flåte med lavere utslipp

• Innhenting av 250 millioner kroner i ny egenkapital i en fulltegnet fortrinnsrettsemisjon reetablerer finansiell buffer

– Jeg er stolt av våre entusiastiske og dedikerte medarbeidere og de svært gode tilbakemeldingene vi får fra kunder og samarbeidspartnere. Vårt topp moderne bestillingssystem leverer som lovet en enkel og brukervennlig kundeopplevelse, kjennskapen til merkenavnet vårt vokser, og ikke minst har vi levert førsteklasses på punktlighet. Vi ser frem til neste steg på reisen og til å ønske nye og tilbakevendende reisende velkommen om bord på våre flygninger, sier administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid.

Flyrs resultater for tredje kvartal preges av at selskapet er i en oppstartsfase. Selskapet har vært fullt bemannet med administrative ressurser og investerer kontinuerlig i den operative og tekniske infrastrukturen, noe som muliggjør introduksjon av nye produkter og funksjonalitet. I løpet av kvartalet lanserte selskapet nye innenlandsruter i Norge, samt ruter til populære europeiske feriedestinasjoner og attraktive skidestinasjoner i Alpene.

– Kvartalet er preget av investeringer og kostnader knyttet til oppstart og ekspansjon. Pandemien er fortsatt en utfordring for vår bransje og har påvirket etterspørselen i største delen av kvartalet. Vi har imidlertid sett en positiv trend i siste del av kvartalet, særlig etter gjenåpningen av samfunnet fra slutten av september, sier Wikstrøm Frislid.

Finansielle resultater
Flyrs totale omsetning for tredje kvartal 2021 var 40 millioner kroner, hvorav 1 million kroner var tilleggsinntekter. Yielden var på 0,44 kroner, med en kabinfaktor på 38,2 % i kvartalet, påvirket av lav reiseetterspørsel spesielt i august og september på grunn av covid-19. Etterspørselen viste imidlertid en økende trend mot slutten av kvartalet, etter gjenåpningen av samfunnet i slutten av september, og yielden i oktober var på 0,61 kroner.

Fremtidsutsikter
Flyr ble etablert under covid-19-pandemien med mål om å bygge en bærekraftig og lønnsom forretningsmodell ved å tilpasse og skalere produksjonen for å møte markedets behov.

Fyllingsgraden i oktober var på 61 %, noe som indikerer at etterspørselen i markedet sakte forbedres, og at Flyr har klart å posisjonere produktet vårt godt i markedet.

Selskapet er fortsatt i en tidlig fase, og hovedprioriteringene så langt har vært å utvikle infrastruktur og organisasjon, i tillegg til å lansere selskapets første ruter.

Flyselskapet opererer i dag fire fly på innenlandsruter i Norge og europeiske ruter, primært til feriedestinasjoner. Selskapet planlegger å ha fem fly i drift innen utgangen av året, med en ambisjon om å øke flåten til 12-18 fly i løpet av 2022.

Med infrastruktur, organisasjon og tilleggsfinansiering på plass, er selskapet klart til å gå inn i neste fase, og utvikle driften i tråd med forretningsplanen – etterspørselsdrevet ruteutvidelse som sikrer fleksibel og kostnadseffektiv drift, med mål på 38 FTE per fly og en KASK eks. drivstoff på 0,41 – 0,43 kroner i andre halvdel av 2022.

Share.

About Author

Comments are closed.

Translate »