Torp bedre alternativ

Bygg heller ut på Torp enn å anlegge en tredje rullebane på Gardermoen, er det klare budskapet til Torp-sjef Alf-Reidar Fjeld.

0

Selv om Sandefjord flyplass Torp aldri har tatt mål av seg til å bli en stor flyplass, mener Fjeld at man nå må tenke i de baner:
– Jeg tror at hvis man setter opp et miljømessig og samfunnsøkonomisk regnskap for en utvidelse av Gardermoen, så vil man raskt se at det finnes langt bedre alternativer. Torp vil kunne ta unna det meste av mertrafikken som man antar vil sprenge kapasiteten til Gardermoen i 2030-2040, hvilket er utgangspunktet for hele problemstillingen. Det kan ikke være god miljø- eller samferdselspolitikk at ferdsel med bil, buss og tog skal tvinges nordover, gjennom Oslo, til Gardermoen for så å ta fly sørover, sier Torp-sjefen til Sandefjords Blad

Share.

About Author

Comments are closed.