Stødig fremgang for Hurtigruten

Hurtigruten ASA kan skilte med en resultatforbedring på 48 millioner kroner, men taper fortsatt store penger. Målet er balanse i regnskapet.

0

Hurtigruten ASAs regnskap for 1. kvartal 2007 viser et resultat før skatt på -136 millioner kroner. En forbedring på 48 millioner kroner sammenlignet med 1. kvartal 2006. Lavsesong til tross, 1. kvartal 2007 viser økte inntekter fra Hurtigruten og Antarktis, gode tall fra virksomheten på Svalbard og en forbedring innen Kollektivtrafikk. Den positive utviklingen fra 2006 fortsetter slik også inn i 2007. Regnskapet for årets tre første måneder viser et resultat før skatt på -136 millioner kroner mot -184 millioner kroner i 1. kvartal i 2006. Konsernets driftsresultat (EBIT) for 1. kvartal 2007 ble på -103 millioner kroner, mot -152 millioner kroner i samme periode i 2006. Forbedringen er slik i sin helhet relatert til drift, heter det i en pressemelding fra rederiet.
– At fremgangen og resultatforbedringen fra 2006 fortsetter inn i 2007 er som forutsatt. Vi er også tilfreds med at mer effektivt markedsarbeid gir synlige resultater i form av positiv bookingutvikling for resten av 2007, både for Hurtigruten og Reiseliv-området, sier administrerende direktør i Hurtigruten ASA Henrik Andenæs.
Konsernet hadde totale driftsinntekter i 1. kvartal 2007 på 778 millioner kroner (721 millioner kroner 1. kvartal 2006). Økningen kommer av høyere passasjer- og godsinntekter i Hurtigruten, og inntektsøkning innenfor virksomhetsområdet kollektivtrafikk.
– Den planen vi la for snuoperasjonen for ett år siden har vi fulgt, og vi ser nå resultatene. Det arbeides fortsatt intenst med å hente ut stordriftsfordeler og synergier i resultatforbedringsprogrammet. Så langt har vi hentet ut 104 millioner kroner. Målet om et resultat i balanse i år opprettholdes, sier Henrik Andenæs.

Share.

About Author

Comments are closed.