Flere passasjerer men lavere kabinfaktor for SAS

SAS-konsernets flyselskaper transporterte 3,4 millioner passasjerer i april 2007. Det var 6,8 prosent flere enn i tilsvarende måned 2006, men kabinfaktoren sank med 2,3 prosentpoeng til 71 prosent.

0

Utviklingen i kabinfaktoren var positiv for SAS Braathens, SAS Scandinavian Airlines Sverige, Widerøe og airBaltic, men svakere for øvrige selskaper. Den noe svakere kabinfaktoren, sammenlignet med 2006, beror også på streiken i København i april.
– Markedsutviklingen var fortsatt god i april, noe som bidro til at passasjervolum og yield gikk i riktig retning. Det er i dag ingen tegn til avmatning i konjunkturen eller på flymarkedet. Imidlertid er det usikkerhet med hensyn til styrken i tilveksten, konkurransesituasjonen fremover samt utviklingen i drivstoffprisene, sier SAS’ administrerende direktør og konsernsjef Mats Jansson i en pressemelding.
På rutene i Norge kunne SAS Braathens notere en økning i antall passasjerer på 13,4 prosent, til 583 000 passasjerer. Kabinfaktoren på 69,5 prosent var 3,5 prosentpoeng høyere enn i april 2006. I betalte passasjerkilometer (RPK) økte trafikken 12,4 prosent, mens kapasiteten (ASK) var 6,8 prosent høyere enn i fjor.
Selskapets Europa-ruter viste en nedgang på 6,6 prosent i antall passasjerer, og 157.300 reisende ble transportert på disse rutene i april. Det er blant annet sesongmessige kapasitetsjusteringer og nedlegging av ulønnsomme ruter som slår ut på statistikken. Kabinfaktoren ble 71,6 prosent, som var 2,9 prosentpoeng lavere enn for ett år siden. Uttrykt i RPK gikk trafikken på Europa-rutene ned 7,7 prosent, mens kapasiteten ble redusert med 4 prosent.
På de intra-skandinaviske rutene økte antall passasjerer med 22,4 prosent sammenlignet med april i fjor. Totalt fløy 30.300 passasjerer med SAS Braathens på ruter mellom de skandinaviske landene. Økningen i betalte passasjerkilometer var 22,4 prosent, mens kapasiteten var 7,1 prosent høyere. Kabinfaktoren på 68,9 prosent var 8,6 prosentpoeng bedre enn for ett år siden.
– Selv om vi tar hensyn til at vi hadde en streik i april i fjor, er det snakk om en betydelig og gledelig økning i trafikken på rutene i Norge. Trafikken på Europa er som forventet etter de justeringer og tilpasninger vi har foretatt, sier administrerende direktør Ola Strand i pressemeldingen.
Inklusive charter transporterte SAS Braathens 794.600 passasjerer – 9,2 prosent flere enn i april i fjor.

Share.

About Author

Comments are closed.