En måned betinget for Voyager-leder

Travel News har flere ganger skrevet om oppvasken etter konkursen i Voyager Travel Group i mars 2002. Nå har saken omsider fått sin avslutning, etter at Oslo tingrett i mai avsa dom mot tidligere styreleder, daglig leder og deleier Trond Aspaas.

0

Aktor nedla påstand om betinget fengsel i 90 dager, men resultatet ble 30 dager betinget. Aspaas ble funnet skyldig i vesentlige overtredelser av regnskapsloven og også for å ikke ha fått ferdigstilt regnskaper.
I formidlende retning legger retten vekt på at Aspaas faktisk bidro til å få levert noen regnskaper, og også at han til tider var sykemeldt. Dessuten fikk det betydning for straffeutmålingen at politiet brukte svært lang tid på etterforskningen. Anmeldelse ble levert i 2003, men tiltalte ble først innkalt til avhør i august 2004, og tiltalen ble ikke tatt ut før ett år senere.

Langvarige problemer
Voyager Travel Group startet opp med to ansatte i begynnelsen av 1998 og fikk raskt IATA-bevilgning. Grunnlaget for driften var salg til de tre byråene Traveltailors, Marco Polo og Worldwide Adventures, men raskt ble det innledet samarbeid med flere agenter.
Imidlertid utviklet økonomien seg negativt. I deler av 2000 og hele 2001 hadde selskapet store likviditetsproblemer. Etter 11. september 2001 forsvant håpet om normal drift, og selskapet mistet IATA-bevilgningen i oktober på grunn av manglende oppgjør.
Trond Aspaas ble sykemeldt i september 2001 og var det fram til tvangsoppløsningen. Tidligere i 2001 hadde Voyager Travel Group 11 ansatte, men de fleste ble permittert etter terroraksjonen i New York.

 

Share.

About Author

Comments are closed.