Browsing: WTO

Rekordmange 1,23 milliarder mennesker krysset en landegrense i fjor, og vel 620 millioner turister besøkte Europa. Særlig Nord-Europa og Skandinavia opplever en sterk økning.