Browsing: Tilleggstjenester

Fly

På få er er inntektene fra tilleggstjenestene til flyselskapene, så som bagasjegebyr, setevalg og matservering, nesten doblet på få år. En ny rapport viser at omsetningen fra dette er på hele tre milliarder dollar.