Browsing: Sygard Grytting

Antallet pilegrimsvandrere mellom Oslo og Trondheim har vokst dramatisk de siste årene, og det går mot ny rekord i år sammenlignet med fjorårets toppår.