Browsing: Sverre McSeveny-Åri

Etter innspill fra bransjen dropper regjeringen foreslåtte særregler i den nye pakkereiseloven.

Mange piler peker oppover. Likevel møter norsk reiselivsbransje betydelige utfordringer i året som kommer. Ny teknologi blir både en berikelse og en svøpe – i tillegg til den lave kronekursen.