Browsing: SSB

I juni i år var det over 2,5 millioner overnattinger ved norske hotellet. Det er nøyaktig 38 674 flere registreringer enn i rekordåret 2016, viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fra januar til mai var det 71 prosent flere kinesiske hotellovernattinger i Norge enn på samme tid i fjor.

Det kinesiske besøket i Norge I årets tre første måneder i år viste en økning på mer enn 90 prosent sammenlignet samme periode fra i fjor.

Nordmenn reiste fem prosent mindre til utlandet siste kvartal i fjor sammenlignet med året før. Totalt gikk reisevirksomheten i 2016 ned med tre prosent.