3 av 4 overnattinger via hytteformidlere var utenlandske

I 2017 formidlet norske hytteformidlere 1,01 millioner overnattinger i private hytter og feriehus i Norge, melder SSB. Utlendinger sto for 75 prosent av overnattingene.

0

Dansker og tyskere stod for 59 prosent av de utenlandske overnattingene med henholdsvis 223 000 og 222 000 overnattinger hver. Svenskene hadde om lag 209 000 overnattinger i 2017. Dette viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

I 2017 ble det formidlet 408 000 overnattinger i hytter og feriehus i Hedmark fylke. Dette tilsvarte 40 prosent av alle overnattinger formidlet gjennom norske hytteformidlere. Buskerud er nest størst med 165 000 overnattinger eller 16 prosent av alle overnattingene.

Summen av antall overnattinger ved kommersielle overnattingssteder dekket av Overnattingsstatistikken og i private hytter og feriehus formildet gjennom hytteformidlere, var 34,3 millioner i 2017. Av disse var 23,6 millioner norske og 10,7 millioner utenlandske overnattinger. Hytteformidlerne stod for 3 prosent av det totale antallet overnattinger, 1 prosent av de norske- og 7 prosent av de utenlandske overnattingene.

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.