Browsing: Selfies

Selfies kan være livsfarlige. Nå advares det mot å ta selvportretter i situasjoner der du risikerer skader og i verste fall døden.