Browsing: Nobels Fredssenter

For å hedre fredsprisvinneren fra 2010 setter vi opp en midlertidig minnevegg. Vi har også lagt ut en digital minneprotokoll for besøkende og andre som vil ha et sted å minnes Liu.

Etter elleve år som direktør ble Bente Erichsen i dag feiret og takket av styret og ansatte (inkludert sjiraffen Fred) ved Nobels Fredssenter.