Browsing: Gautam Gupta

Ifølge Bloomberg News skal Uber ha tapt hele 8,3 milliarder kroner første halvår i år. Bare på driften i første kvartal var tapet før finans, skatt, avskrivninger og nedskrivninger på rundt 4,3 milliarder kroner.