Browsing: Bhumibol

Frem til 13. november er det offisiell sørgeperiode i Thailand etter Kong Bhumibols død. Det medfører at turister bør være varsomme i forhold til bekledning og oppførsel.