For billig å fly

En flytut til London tilsvarer et halvt års bilbruk, i følge tall fra Cicero.

0

En flyreise tur-retur Oslo-London genererer like mye klimautslipp per passasjer som et halvt års gjennomsnittlig bilbruk ifølge Cicero. Utregningen baserer seg på at nordmenn over 13 år i gjennomsnitt kjører 11 000 kilometer i året som sjåfør eller passasjer.

En tur fra Oslo til London og tilbake med fly er på omtrent 2300 kilometer, men forårsaker altså klimautslipp tilsvarende 5500 kilometer i bil, skriver Forskning.no. En av grunnene er at utslipp fra fly oppe i atmosfæren i følge flere forskere har opp til dobbelt så stor klimaeffekt som utslipp på bakken.

– Både biler og fly slipper ut CO2 , men fly bidrar i tillegg med kondensstriper som fører til skyformasjon og cirrusskyer, forklarer klimaforsker Borgar Aamaas til NRK.no.

Lavere priser og flere direkteruter fører til at nordmenn de siste åra har reist både oftere og lengre med fly. Norwegian lanserte nylig direkteruter til både New York og Bangkok – turer som tilsvarer flere års gjennomsnittlig bilbruk.

– Det er et strukturproblem at det er for billig å fly, det er naturlig å gjøre det dyrere, sier Aamaas, i følge nettstedet.

Han mener at nåværende skattlegging er så lav at effekten er minimal, og at dagens klimakvoter på fly ikke tar høyde for kondensstriper.

– Når det gjelder CICEROs påstander om effekten av utslipp i store høyder, er dette svært omdiskutert og forskningsmiljøene er uenige om nettoeffekten. Noen mener også det stikk motsatte, at det har mindre effekt, sier Lasse Sandaker-Nielsen som er informasjonssjef i Norwegian til NRK.no.

Han poengterer også at ny motorteknologi forurenser mindre enn elldre motorteknologi.

– Norwegian har som mål å redusere CO2-utslippene med 30 prosent per fløyet passasjer fram til 2015, og vårt omfattende flåtefornyelsesprogram med 280 nye fly i bestilling er et viktig skritt mot en mer miljøvennlig operasjon.

Share.

About Author

Comments are closed.