Norsk koronasertifikat klart i slutten av juni

En endelig versjon av det norske koronasertifikatet skal lanseres i slutten av juni, og nå har FHI utpekt IT-selskapet Netcompany som myndighetenes samarbeidspartner i utviklingen av løsningen.

0

– Vi er veldig glade for å ha blitt utpekt som myndighetenes samarbeidspartner i arbeidet med å utvikle et norsk koronasertifikat. Netcompany utvikler tilsvarende løsninger i både Danmark og Storbritannia, og det gir oss et godt utgangspunkt for å bistå i utviklingen av en løsning i Norge. Vi er sikre på at vi raskt og trygt vil bidra til få på plass et norsk koronasertifikat som kan bli viktig i gjenåpningen av det norske samfunnet, sier Geir Arne Olsen, daglig leder i Netcompany.

Det er Helsedirektoratet som leder prosjektet med å lage det norske koronasertifikatet, sammen med FHI, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse.

– Oppdraget starter med det samme. Vi ser frem til å bidra med vår kompetanse og våre forslag til løsninger, også basert på våre erfaringer fra Danmark og Storbritannia, sier Olsen.

I sin begrunnelse for tildelingen av oppdraget til Netcompany, skriver FHI:

«Netcompany Norway AS har levert et gjennomgående godt tilbud med solide beskrivelser og refleksjoner knyttet til alle de oppstilte kravene.  Under tildelingskriteriet kvalitet ble Netcompany Norway AS rangert som nummer en på alle delkriteriene og dermed også som nummer en på hovedkriteriet kvalitet. Netcompany Norway AS ble også rangert som nummer en på tildelingskriteriet pris og har følgelig det beste forholdet mellom kvalitet og pris og innstilles dermed som vinner av konkurransen.»

IT-selskapet bak Smittestopp-appen
Netcompany står også bak dagens norske Smittestopp-app, i tillegg til at IT-selskapet den siste tiden har fått tildelt flere oppdrag for ulike deler av norsk offentlig sektor.

– Løsninger som digitaliserer offentlig sektor er helt i kjernen av det vi jobber med. I stedet for å bygge tungrodde og begrensede løsninger, benytter vi oss av byggeklosser og erfaringer vi allerede har. Det er et utgangspunkt vi tar med oss også inn i dette oppdraget, for å finne løsninger sammen med myndighetene på vei frem til en rask lansering av et norsk koronasertifikat, sier Olsen.

Share.

About Author

Comments are closed.