Irsk domstol godkjenner Norwegians redningsplan

Irske High Court godtar planen for å redde Norwegian fra konkurs og sender prosessen videre til en norsk domstol for videre godkjenning der.

0

Det er ventet at planen også vil bli godkjent hos byfogden i Oslo.

Møtet i den irske domstolen pågikk atskillig lenger enn først antatt og ble avsluttet først sent fredag ettermiddag.

Den irske dommeren Michael Quinn avgjorde at det norske flyselskapet kan gå videre mot rekonstruksjon i Norge.

1.600 kreditorer
Ingen kreditorer motsatte seg forslagene som ble presentert torsdag og fredag. Nå må flyselskapet hente inn minst 4,5 milliarder kroner i frisk kapital.

Til tross for at finansieringen ennå ikke er på plass, har dommeren tiltro til at den vil komme på plass slik det er lagt fram i retten.

Bak redningsplanen som den irske rekonstruktøren Kieran Wallace fra revisorfirmaet KPMG la fram for retten, ligger det mange ukers intens jobbing for å få et flertall av Norwegians rundt 1.600 kreditorer med på å akseptere en redningsaksjon for flyselskapet.

Færre fly
Norwegian har vært gjennom en hestekur av de sjeldne de siste månedene i kampen for unngå konkurs. Fra å være et stort selskap med rundt 150 fly og omfattende langdistansenett, så vel som ruter i Europa og Sør-Amerika, skal selskapet tilbake til å hovedsakelig satse på kortdistanse i Norge og noe i Europa.

Flyparken skal ned til 50 fly, og alle langdistanseruter skal vekk. Gjelden i flyselskapet skal reduseres til om lag 20 milliarder, ned fra nesten 70 milliarder i november i fjor.

Share.

About Author

Comments are closed.