Ingen av Norwegians kreditorer protesterte mot redningsplanen

Ingen av Norwegians kreditorer la inn noen protest da den endelige redningsplanen for flyselskapet skulle legges fram for irsk rett torsdag.

0

Rettsmøtet i Dublin torsdag skulle startet klokka 12, norsk tid, men på grunn av tekniske problemer med det digitale rettsmøtet med 70 deltakere, startet prosessen over 20 minutter forsinket.

Da møtet endelig ble satt startet det med et opprop blant de møtende kreditorene om hvordan de stilte seg til redningsplanen. Samtlige stilte seg enten nøytrale eller sa at de støttet den, noe som betyr at det nå er opp til dommer Quinn å godkjenne planen videre.

Dersom alt går som det norske flyselskapet håper, vil dommer Michael Quinn i High Court i Dublin gi sin betingede tilslutning til redningsplanen som den irske rekonstruktøren Kieran Wallace fra revisorfirmaet KPMG legger fram for retten.

At den irske dommeren vil gi sin støtte til planen, som bare vil gi kreditorene tilbake om lag 5 prosent av det de egentlig har utestående hos Norwegian, avhenger av at den norske regjeringen legger sitt varslede hybridlån på 1,5 milliarder kroner på bordet sammen med 3 milliarder kroner fra øvrige private investorer i slutten av mai.

Møtet i retten er berammet til å vare i to dager, men kan bli avsluttet tidligere. Hvis alt går som ventet, kan Norwegian fortsette prosessen med å få godkjent redningsplanen i norsk rett hvor det heller ikke er ventet at det vil komme protester mot planene.

(©NTB)

Share.

About Author

Comments are closed.

Translate »