Forlenger minimumstilbudet på fly

Samferdselsdepartementet lyser ut en konkurranse om drift av hver enkelt av de til sammen 18 flyrutene som per januar 2021 inngår i det midlertidige minimumstilbudet.

0

Tilbudsfristen for flyselskapene er 27. januar 2021 kl. 12.00. Samferdselsdepartementet tar sikte på å tildele kontraktene i første halvdel av februar.

– Regjeringen er opptatt av å sikre et godt flytilbud over hele landet. Smittesituasjonen gjør at det fortsatt er behov for statlig støtte for å sikre samfunnets transportbehov. Gjennom utlysningen av konkurranse om drift av rutene i minimumstilbudet sikrer regjeringen et godt tilbud til flypassasjerene, sier Hareide.

De nye avtalene skal tre i kraft 1. mars 2021 og varer til og med 30. april 2021, med opsjon på inntil to måneders forlengelse.

– Det statlig støttede minimumstilbudet er viktig for næringslivet og for personer som utfører samfunnskritiske funksjoner rundt om i vårt langstrakte land, sier samferdselsministeren.

Konkurransen er åpen for alle flyselskaper i EU og EØS
Flyrutekjøpet gjennomføres ved en åpen konkurranse med forhandling der alle flyselskaper i EU og EØS kan delta.

Kravene til rutedriften er satt med utgangspunkt i de samme kriteriene som ligger til grunn i det eksisterende minimumstilbudet. For de fleste av rutene er kravet én daglig morgenavgang i hver retning og én daglig kveldsavgang i hver retning, seks dager per uke. Flyselskapene står fritt til å levere flere avganger enn det som kreves i avtalen, men da uten kompensasjon. Det vil ikke bli tildelt eneretter på flyrutene.

Foruten pris vil Samferdselsdepartementet også vektlegge konkurransehensyn ved tildeling av kontrakter. På stamrutenettet er det godt potensiale for konkurranse mellom tilbyderne, og dersom det mottas flere kvalifiserte tilbud på disse rutene er konkurransen lagt opp slik at de aktuelle rutene vil fordeles mellom flere aktører.

Det stilles også krav om at operatørene sørger for at grunnleggende fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger, slik det følger av bl.a. ILO-konvensjon nr. 87 og 98, ivaretas i egen virksomhet og for eventuelle underleverandører.

Flyrutene som inngår i konkurransen
Ruter som er ønsket operert med fly med minst 110 seter

Rute Min. ant. daglige rundturer Dager/uke Antall rundturer/uke
Kristiansand – Oslo 2 6 12
Haugesund – Oslo 2 6 12
Molde – Oslo 2 6 12
Kristiansund – Oslo 2 6 12
Bardufoss – Oslo 2 6 12
Alta – Oslo 2 6 12
Kirkenes – Oslo 2 6 12
Tromsø – Longyearbyen 1 6 6
Trondheim – Bodø – Tromsø 2 6 24

Ruter som er ønsket operert med Dash 8 e.l.

Rute Min. ant. daglige rundturer Dager/uke Antall rundturer/uke
Oslo – Florø 2 6 12
Bergen – Florø 2 6 12
Oslo – Ørsta/Volda 2 6 12
Stokmarknes – Bodø 3 6 18
Stokmarknes – Tromsø 2 6 12
Tromsø – Vadsø 2 6 12
Tromsø – Hammerfest 2 6 12
Tromsø – Alta 2 6 12
Tromsø – Kirkenes 2 6 12

 

Share.

About Author

Comments are closed.