Bygger hekktråler for fremtiden

Solstrand AS har inngått kontrakt med rederiet Olympic Prawn AS i Fosnavåg om bygging av en 73,8 x 16,0 meter stor flerfunksjons hekktråler.

0

Nybygget skal leveres ferdig utrustet til rederiet i mars 2010. Fartøyet, som har typebetegnelsen ST-118, er utviklet og konstruert av Skipsteknisk AS i Ålesund. Skipsteknisk AS skal også levere alle tegninger og beregninger som skal til for å bygge båten.

Denne kontrakten setter en helt ny standard for den havgående trålerflåten. Dette er den første kontrakten i verden som er inngått hvor et havfiskefartøy bygges i «Clean Design» utførelse. I tillegg er det foretatt videreutviklinger på mange felt, men med et spesielt fokus på miljø (clean design), leteteknonlogi og sikkerhet. Det er også fokus på lavt energiforbruk, og mindre oljeforbruk gir lavere CO2 utslipp. Dette oppnåes optimalt gjennom en kombinasjon av valg av energibesparende maskinsystemer og energigjenvinning av varme som ellers slippes ut i miljøet (luft og vann). Skipet vil bli bygget med ny renseteknologi som reduserer NOx utslippet til 95 prosent under dagens utslippsstandard. Støydempingsløsninger som reduserer utslipp av støy om bord, både til omgivelsene og under vann, er valgt.

Som første havfiskefartøy i verden vil nybygget utrustes med to senkekjøler. Senkekjøl gjør at leteutstyr og andre sensorer kan senkes under skipets kjøl. Ved bruk av senkekjøler oppnås bedre datafangst enn ved skrogmontert leteteknologi. Til nå finnes denne løsningen med to senkekjøler kun om bord i havforskningsfartøyene «G.O.Sars» (Norge) og «James Cook» (Storbritania), som begge er designet av Skipsteknisk AS.

Med sin bredde på 16 m blir nybygget en solid plattform som imøtekommer de strengeste sikkerhets- og komfortkrav. Dette er den fjerde tråleren Solstrand har kontrakt på, og det er en særdeles viktig kontrakt for verftet. Rederiet er en solid aktør innen offshore og fiskeri, og det er derfor en anerkjennelse for Solstrand at valget falt på verftet.
 
Etter en lang periode med liten eller ingen kontraheringer av fiskefartøy, håper verftet at flere vil satse på nybygg innen fiskeri. Solstrand har med denne kontrakten markert at dette er noe de vil være en del av, og det er ingen tvil om at verftet fortsatt fremstår som et fiskebåtverft, selv om Solstrand AS også skal bygge mange offshoreskip.
 
Verftet har ni nybyggingskontrakter i ordre med en samlet ordremasse på to milliarder kroner, og dette siste oppdraget medfører at Solstrand AShar sammenhengende sysselsetting frem til april 2010. Kontrakten på byggingen av den nye hekktråleren blir mottatt med glede fra alle på Solstrand, og den er også svært viktig for mange av verftets faste underleverandører.

For Olympic er dette en stor satsing innen fiskeri som ikke hadde vært mulig uten en solid organisasjon. Nykontraheringen er et tegn på at Olympic ser fremover mot en tid hvor man også innen fiskeri må påregne høyere miljøavgifter, strengere sikkerhetskrav og krav om økt komfort for mannskapet. Olympic har derfor fokus på å løse disse utfordringene ved bruk ny teknolog som reduserer drivstoff forbruket, reduserer utslipp til luft og vann, øker utnyttelse av råstoffet og bedrer sikkerheten for mannskap.

Innen leteteknologi ønsket Olympic å dra nytte av de erfaringer rederiet har fått gjennom sitt samarbeid med Universitetet i Tromsø med bruk av senkekjøl på F/F «Jan Mayen». Det er en videreutvikling av denne teknologien som monteres om bord og som gjør nybygget blir unikt og også egnet innenfor havforskning.

Når valget tilslutt falt på et design fra Skipsteknisk og bygging ved Solstrand er det fordi disse til sammen hadde de beste løsningene. Rederiet ser frem til å motta et fartøy som vil by på det beste av norsk teknologi, som vil sette en ny miljøstandard for havgående fiskefartøy og bidra til å styrke fiskerimiljøet i Fosnavåg.

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.