Andøya Space Education og The Whale har inngått samarbeidsavtale

Ser store muligheter i å utvikle felles konsepter som utforsker krysningen mellom havet og rommet «Fra havdypet til verdensrommet».

0

Andøy er et ideelt utgangspunkt for forskning på verdensrommet, hvor forskningsraketter har blitt skutt opp siden 1962. Andøy er også et av de beste stedene i verden for garantert å oppleve hval. Hvalsafari i Norge ble grunnlagt her i 1987 og har siden gitt mer enn 400 000 mennesker fra hele verden sterke opplevelser i møte med hval.

Samarbeidet har en felles misjon: Å vekke interessen og utforskertrangen for verdensrommet og havet hos barn og unge.

– Andøya Space sin visjon er «we empower explorers». Andøya Space Education retter seg mot barnehager, skoler og universitetsmiljøer med ulike camper, kurs og aktiviteter for å bidra til økt rekruttering til en spennende og fremtidsrettet norsk rombransje. Verdensrommet og dinosaurer har lenge vært to store favoritter for barn og unge og en motivasjon for senere valg av yrke og karriere, sier daglig leder for Andøya Space Education, og får støtte av Børre Berglund, daglig leder i The Whale AS.

– Hvaler er, i kraft av deres ikoniske natur, fantastiske ambassadører for havmiljøet. Et besøk i The Whale skal være både en opplevelse og en mulighet til å få mer kunnskap om livet i havet. Livet i havet er forutsetningen for vårt eget liv, og hvordan vi benytter havets ressurser har direkte innvirkning på menneskeheten. The Whale vil ha fokus på å styrke barn og unges forståelse av og for havets biologiske mangfold, og for samspillet mellom natur og mennesker, sier Berglund.

Betydning for Andøy
Begge understreker at samarbeidet vil styrke Andøys posisjon som et unikt og spennende sted for rom- og havforskning.

– The Whale har hatt et godt samarbeid med Andøya Space gjennom hele prosjektet. Arne Hjalmar Hansen var en del av styringsgruppen i en tidligere fase, og vi ser at vi kan lære oss mye av den kompetansen Andøya Space Education har innen undervisningsaktiviteter. Samtidig kan vi bidra med vår ekspertise innen opplevelsesdesign og reiseliv. Samarbeidet er en vinn-vinn-situasjon for begge selskaper og vil samtidig løfte frem de unike fagmiljøene i Andøy, sier Berglund.

–  Jeg er overbevist om at et tettere samarbeid mellom partene – «From Whale to Space» – vil gi betydelige ringvirkninger lokalt og regionalt. Da vil Andøya kanskje være det eneste stedet på jorda hvor en kan oppleve både hval og verdensrommet samtidig, avslutter Hansen.

Share.

About Author

Comments are closed.

Translate »