Browsing: Veena Bohlin

Etter 17 flotte år som marketing manager ved TATs Stockholm-kontor takker Veena Bohlin for seg, og går over i pensjonistenes rekker.