Browsing: TravelMatch

Selv om det fortsatt er mer enn to måneder til TravelMatch Norway 2024 går av stabelen i Oslo Kongressenter, er det faktisk nå at arrangementet starter!

Det blir folksomt og full fart i Oslo Kongressenter under arrangementet den 12. januar 2023, og interessen for og deltagerne på TravelMatch er tilbake i samme grad som før pandemien og vel så det.

Den gjeldende smittesituasjonen, både nasjonalt og i Norge, bidrar til at det er vanskelig å gjennomføre et arrangement som TravelMatch Norway.

Mulighetene for kjøperne til å registrere seg for deltagelse på TravelMatch 2022 åpnet tidlig i november, og mange aktører fra norske byråer, operatører, eventselskaper etc, har allerede registrert seg.

Det årlige reisebransje-treffet TravelMatch er tilbake i Oslo Kongressenter, med større interesse for arrangementet enn noensinne.