Browsing: syden

Det er Statistisk sentralbyrås (SSB) reiseundersøkelse som viser at stadig flere av de lange feriereisene – fire overnattinger eller flere – legges til utlandet, i motsetning til i Norge. Der er pengebruken lavere og mer stabil.

Tickets undersøkelse fra Respons Analyse viser at 60 prosent av nordmennene velger bort charterreisene.